เพลงสรรเสริญพระบารมี


เนื่องจากผมได้ทำรีวิวเรื่อง หนังสั้นเฉลิมพระเกรียรติ์ ตอนอาม่า
ทำให้ผมนึกย้อนถึงตัวเองว่า เออจริงด้วยตัวเราเองก็ยังไม่รู้ความหมาย
ที่แท้จริงของเพลงนี้นิหว่า และถ้าไม่ใช่เราคนเดียวละและเป็นคนอีกหลายๆคน
ที่ยังไม่รู้ เราจำทำยังไงให้เขารู้ละ ผมจึงนำเรื่องนี้มารีวิวไงละครับ

เพลงสรรเสริญพระบารมี
คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)
ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัยชโย

คำแปลเนื้องเพลง
ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า
แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน
ผู้เพียบพร้อมด้วยบุญคือคุณความดีอันรุ่งเรือง
ทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงเป็นที่สุดในบรรดาผู้มีจักรคือพระราชาทั้งปวง
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม
มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน
ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัว (ราษฏร)
ก็เพราะทรงดูแลรักษา
ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ระวังป้องกัน
ประชาราษฎร์ทั้งปวงให้เป็นสุขและศันติ
ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้องพระราชประสงค์
สำเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย
เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ

ยัไงผมก็อยากให้ทุกคนศึกษาเพลงสรรเสริญและใส่ใจ
ความเป็นสัญกลักษณ์ ของไทยเราไว้ด้วยนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s