เพลงสรรเสริญพระบารมี


เนื่องจากผมได้ทำรีวิวเรื่อง หนังสั้นเฉลิมพระเกรียรติ์ ตอนอาม่า
ทำให้ผมนึกย้อนถึงตัวเองว่า เออจริงด้วยตัวเราเองก็ยังไม่รู้ความหมาย
ที่แท้จริงของเพลงนี้นิหว่า และถ้าไม่ใช่เราคนเดียวละและเป็นคนอีกหลายๆคน
ที่ยังไม่รู้ เราจำทำยังไงให้เขารู้ละ ผมจึงนำเรื่องนี้มารีวิวไงละครับ

เพลงสรรเสริญพระบารมี
คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)
ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัยชโย

คำแปลเนื้องเพลง
ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า
แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน
ผู้เพียบพร้อมด้วยบุญคือคุณความดีอันรุ่งเรือง
ทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงเป็นที่สุดในบรรดาผู้มีจักรคือพระราชาทั้งปวง
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม
มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน
ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัว (ราษฏร)
ก็เพราะทรงดูแลรักษา
ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ระวังป้องกัน
ประชาราษฎร์ทั้งปวงให้เป็นสุขและศันติ
ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้องพระราชประสงค์
สำเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย
เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ

ยัไงผมก็อยากให้ทุกคนศึกษาเพลงสรรเสริญและใส่ใจ
ความเป็นสัญกลักษณ์ ของไทยเราไว้ด้วยนะครับ

Advertisements

เกลือ


เกลือ เป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่ง โดยหลักแล้วคือโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ซึ่งสามารถสกัดได้จากสัตว์และพืช แต่เกลือจากพืชบางอันอาจเป็นพิษ เกลือบริโภคสามารถผลิตได้จากน้ำทะเลหรือดินเค็ม เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ให้รสเค็มที่มีมาตั้งแต่โบราณ สามารถใช้ถนอมอาหาร
ชนิดของเกลือ
1 เกลือสมุทร (Sea salt) คือ เกลือที่ได้จากสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในที่นา ผึ่งแดดและลมจนน้ำระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือสีขาว
2 เกลือสินเธาว์ หรือ เกลือหิน คือ เกลือที่ได้จากดินเค็ม โดยการปล่อยน้ำลงไปละลายหินเกลือที่อยู่ใต้ดินแล้วจึงสูบน้ำกลับขึ้นมาตากหรือต้มให้น้ำระเหยไป
ลักษณะของเกลือ
1 เกลือเม็ด ผลิตโดยชาวนาเกลือทะเลและผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีตาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การดองผักผลไม้ และไอศกรีม
2 เกลือป่น ผลิตโดยโรงงานเกลือป่นที่ซื้อเกลือเม็ดจากชาวนาเกลือมาแปรรูปเป็นเกลือป่น และผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีการต้ม เกลือป่นที่ไม่ต้องผ่านการแปรรูปนิยมทำเป็นเกลือบริโภคตามบ้านเรือน

ประโยชน์ของเกลือ
1รักษาโรค
2ปรุงอาหาร
3ถนอมอาหาร
4บำรุงผิว
โทษของเกลือ
ในการกินอาหารรสเค็ม
ข้อดี – โซเดียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของเกลือ ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกาย รักษาความดันโลหิตให้อยู่ระดับปกติ ช่วยควบคุมระดับความเป็นกรด – ด่างของเลือด ช่วยขับร้อน แก้อาหารเลือกออกตามไรฟัน บำบัดอาการท้องเฟ้อ
ข้อเสีย – เมื่อ ใดที่ร่างกายมีปริมาณโซเดียมจากเกลือสูงกว่าปกติ ร่างกายจะพยายามขับออกทางปัสสาวะ ส่งผลให้เรารู้สึกคอแห้ง กระหายน้ำ ร้อนใน แสบคอ เกิดอาหารบวมน้ำได้ หรือถ้าหากเป็นมากถึงขั้นภาวะขาดน้ำได้ นอกจากนี้ รสเค็มจะทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนช้าทำให้ความดันโลหิตสูง และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
หรืออาจทำให้เป็นโรคไตได้

เกลือนนั้นมีประโยชน์มากมายแต่ก็แฝงไปด้วยโทษ

การเก็บรักษากุ้งให้สด

วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการเก็บรักษากุ้งให้มีความสดนะครับ
เนื่องจากมีคนส่วนมากซื้อกุ้งมาแล้วใช้ไม่หมดเก็บไว้ได้แปปเดียว
ผมจึงขอนำเสนอวีธีนี้ซึ้งจะทำให้มันสดและอยู้ได้นานประมาณ 2 อาทิตย์
เรามาเริ่มดูวธีทำกันเลย
1นำกุ้งที่เตรียมไว้เด็ดหัวออกให้หมด
2ล้างมันกุ้งออก
3นำกุ้งมาแช่น้ำเกลือแล้วล้างออกแบบผ่านๆ
4นำบรรจุใส่กล่องให้มิดชิดโดยพยายามไม่ไห้มีน้ำในกล่องเลย
5เก็บใส่ช่องฟีชในตู้เย็น

เท่านี้กุ้งก็จะสดไปได้อีกนานเลยหล่ะครับ รับประกันเลยผมลองมาแล้ว

การล้างผักผลไม้

วันนี้ผมจะมารีวิวการล้างผักผลไม้ให้สะอาดปลอดสารพิษ
มีคงความสด กรอบอร่อย ไม่เสียคุณค่าทางสารอาหารรแน่น่อน
สูตรนี้ทำง่ายนะครับ ใช้จากของภายในบ้านก็ คือ เกลือ
1 นำผักและผลไม้มาล้างให้สะอาด 1 รอบ
2 เอาผักและผลไม้แช่นะแล้วโรยเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร
3 ล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบ
เหตุที่ผมแนะนำวิธีนี้เพราะทุกบ้านส่วนใหญ่จะใช้กันเพราะมันสะดวก
และไม่เสียสิ่งมีประโยชน์ที่มาจากผักและผลไม้

เพลงชาติไทย


วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเพลงชาติไทย ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเพลงชาติไทย
แต่บอกคนที่เป็นคนไทยร้องได้ แต่เขียนไม่ออก ผมเลยถามตัวเองว่า “ทำไมล่ะ”
และผมก็ได้สรุปจากความคิดว่าคนส่วนใหญ่ร้องอย่าเดียวไม่เคยเขียนอ่าน
หรือศึกษา เพลงชาติอย่างตั้งใจ ทำให้คนสว่นใหญ่นั้นร้องได้แต่เขียนบางคำไม่ถูก
ซึ้งผมก็เคยเป็นแต่ถ้าเรารู้จักศึกษาจากอินเทอร์เนตุให้ดีๆก็จะรู้ลึกรู้จริงเลยหล่ะ

เนื้อเพลงฉบับปัจจุบัน
เพลงชาติไทยทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

จากที่กล่าวมานั้นเพลงชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคนี้
ซึ้งถือว่า เป็นเพลงที่ลงตัวแล้ว มีความไพเราะและได้ใจความจริงๆ เหมาะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
ยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนนั้นไมมองข้ามและตระหนักถึงความเป็นชาติไทยของเรา

วันตรุษจีน

วันตรุษจีนหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน ก็คล้ายๆปีใหม่ไทยหรือปีใหม่สากล
เป็นวันที่มีญาติพี่น้องมาพบปะสังสรรค์ มีการทำบุญไปให้บรรพบุรุษ
เป็นวันที่ชาวจีนจะพูดและทำแต่สิ่งดีๆ ทำความสะอาดบ้าน
มีการหยุดงานเพื่อเตรียมซื้อของในวันจ่ายและทำกับข้าวในวันไหว้
และมีงานในเยาวราชซึ้งป็นเหมือนที่ของคนไทยเชื้อสายจีน
ตรุษจีนนั้นเป็นเทศกาลรื่นเรินและคึกคั่กเอามากๆ

วันตรุษจีนจะแบ่งออกเป็น 3 วันคือ
วันจ่าย คือ จับจ่ายซื้อของ
วันไห้ว คือ ไหว้บรรพบุรุษ
วันเที่ยวคือ วันที่ทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวกัน เช่น การไปไหว้ในวันจีนต่างๆเพื่อขอพร
ส่วนหลานๆก็จะได้รับอั้งเปา คือเงินที่ผู้ใหญ่ให้แก่เด็กๆ เหมือนคำอวยพร ( ขวัญถุง )

ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีนนะครับ
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ-อาม่า

ภาพยนตร์เรื่องนี้ กำกับโดย คุณพิง ลำพระเพลิง ครับ
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ให้ข้อคิดและประโยชน์แก่คนไทยหลายอย่าง ภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเราได้ยินมาตั้งแต่เราเด็กๆ จนมาถึงปัจจุบัน เป็นเพลงที่เมื่อเราได้ยินก็ต้องลุกขึ้นยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แค่ว่า เราต้องยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ แต่ไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของเพลงหรือยืนแค่เพื่อเห็นคนอื่นยืนกัน เราเลยต้องยืนตามเพียงแค่นั้น

ความประทับใจ ความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมี ว่าเนื้อร้องในแต่ละท่อนหมายความว่าอย่างไร ทุกท่อนได้กล่าวถึง ความเหน็ดเหนื่อย และคุณประโยชน์ของท่านที่ได้มอบให้แก่ ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยทุกคน สร้างความซาบซึ้งให้แก่ผมอย่างมาก