Category Archives: Uncategorized

การเล่นฟุตบอล

การเล่นกีฬานั้นเป็นการออกกำลังกายที่ดีชนิดหนึ่ง การเล่นกีฬามีหลายอย่าง
หลายประเภท วันนี้ผมจะมาแนะนำกีฬาที่มีคนเล่นมาและเป็นที่นิยมของวัยรุ่น
นั้นก็คือกีฬาฟุตบอล การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นเล่นไม่ยากเพียงแต่เราจะต้องมีน้ำใจนักกีฬา
มีความสามัคคี รู้จักให้อภัย แค่นี้ก็สามารถเริ่มเล่นได้แล้ว 
ก่อนอื่นเราควรมารู้กฎกติกาในการเล่นฟุตบอลกันก่อน

กฏกติกาในการเล่นฟุตบอล

จำนวนผู้เล่น ในการแข่งขัน เล่นโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู จะไม่อนุญาตให้ทีมทำการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นทีมใดน้อยกว่า 7 คน

การแข่งขันที่เป็นทางการในการแข่งขันที่เป้นทางการภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์หรือสมาคมแห่งชาตอ การเปลี่ยนผู้เล่นทำได้มากที่สุด 3 คน ระเบียบการแข่งขันจะต้องระบุจำนวนผู้เล่นสำรองที่ส่งชื่อไว้ว่าส่งได้จำนวนเท่าใด จาก 3 คน ถึงมากที่สุด 7 คน

ระยะเวลาของการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 45 นาทีเท่ากัน ยกเว้นได้มีการพิจารณาตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างผู้ตัดสินกับทีมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ทีม การตกลงต่าง ๆ ต้องทำการแก้ไขก่อนเริ่มทำการแข่งขันและต้องทำตามระเบียบของการแข่งขันด้วย (ตัวอย่างเช่น การลดเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งเหลือ 40 นาที เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ)

พักครึ่งเวลา
1. ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา
2. การพักครึ่งเวลาต้องไม่เกิน 15 นาที
3. ระเบียบการแข่งขันต้องระบุไว้ชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด
4. เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสินเท่านั้น

การชดเชยเวลาที่เสียไป
การชดเชยเวลาสามารถทำได้ทั้ง 2 ครึ่งของการแข่งขันสำหรับเวลาที่สูญเสียไปจาก
1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
2. การตรวจสอบผู้เล่นที่บาดเจ็บ
3. การนำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากสนามแข่งขันเพื่อทำการปฐมพยาบาล
4. การถ่วงเวลาการแข่งขัน
5. สาเหตุอื่น ๆที่เกิดขึ้นทุกกรณี
การชดเชยสำหรับเวลาที่สูญเสียไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน
การเตะ ณ จุดโทษ
อนุญาตให้เพิ่มเวลาเพื่อการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ ในช่วงเวลาสุดท้ายของแต่ละครี่ง หรือในช่วงเวลาสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษ
การต่อเวลาพิเศษ
ระเบียบของการแข่งขันอาจระบุช่วงเวลาของการเล่นไว้เป็น 2 ครึ่งเท่ากัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 8
การยกเลิกการแข่งขัน
จะต้องทำการแข่งขันใหม่ ยกเว้นระเบียบการแข่งขันจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่  การเตรียมการเบื้องต้นทำการเสี่ยงเหรียญ ทีมที่ชนะการเสี่ยงจะเป็นฝ่ายเลือกประตูที่จะทำการรุกในครึ่งเวลาแรกของการแข่งขัน อีกทีมจะเป็นฝ่ายได้เตะเริ่มเล่น (Kick-off) เพื่อเริ่มต้นการแข่งขัน ทีมที่ชนะการเสี่ยงจะทำการเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขัน ทั้งสองทีมจะเปลี่ยนแดนกันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขัน และทำการรุกประตูตรงข้าม

การเตะเริ่มเล่น การเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันหรือเพื่อเริ่มเล่นใหม่
1. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน
2. ภายหลังจากมีการทำประตูได้
3. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง
4. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษทีนำมาใช้สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น

ขั้นตอนในการดำเนินการ
1. ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในแดนตนเอง
2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่กำลังเตะเริ่มเล่นต้องอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร (10 หลา) จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
3. ลูกบอลต้องวางนิ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางสนาม
4. ผู้ตัดสินให้สัญญาณ
5. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว
6. ผู้เตะไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ได้จนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ๆ ก่อน
ภายหลังที่ทีมหนึ่งทำประตูได้ อีกทีมหนึ่งจะเป็นฝ่ายได้เตะเริ่มเล่น

กีฬาบาสเกตบอล

สวัสดีครับวันนี้ผมจำมานำเสนอเรื่อง“กีฬาบาสเกตบอล”
โดยกีฬานี้เป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ผู้เล่นต้องมีความสามัคคี มีทีมเวิคร์
มีน้ำใจนักกีฬา กีฬาบาสเกตบอลเมื่อเล่นไปแนนๆทุกวันพร้อมกับการกินอาหารให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้เราสูงขึ้นด้วยนะครับ เพราะต้องมีการกระโดดรับลูกหลังจากลูกบาสไม่ลงห่วง ซึ่งเป็นผลที่ทำให้ร่างกายมีการยืดตัวด้วยและดื่มนมเข้าไปอีกก็จะทำให้เพิ่มโอกาสที่จะตัวสูงขึ้นอีกด้วย

โดยกีฬาชนิดนี้มีกติกาที่เล่นกันทั้งหมด 4 เซต โดยคะแนนที่จะได้ก็คือถ้านำลูกเข้าไปในเขตวงกลมแล้วทำให้ลูกลงห่วงได้ก็จะได้ 2 คะแนน แต่ถ้าอยู่นอกวงกลมแล้วชู้ตลงห่วงได้ก็จะได้ 3 คะเเนน และกีฬานี้ก็ยังมีกติกาอีกมากมาย โดยที่บอกไปเป็นเพิ่งแค่กติกาพื้นฐานที่ใครจะเล่นกีฬานี้รู้กัน และระวังในเรื่องการประทะกัน เพราะอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ 

กฎกติกาของบาสเก็ตบอล อย่างคราวๆ สำหรับไว้เล่นกันสุนกๆ โรงเรรียนนะครับ
1. ผู้เล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิ่ง
2. ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
3. ผู้เล่นจะเลี้ยงบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
4. ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองเข้าครอบครองบอล ห้ามใช้ร่างกายช่วยในการครอบครองบอล
5. ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก หรือใช้มือดึง ผลัก ตี หรือทำการใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงไม่ได้ ถ้าผู้เล่นฝ่าฝืนถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง ถ้า ฟาวล์ 2 ครั้ง หมดสิทธิ์เล่น จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำประตูกันได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีก ถ้าเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน จะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
6. ห้ามใช้ขาหรือเท้าแตะลูก ถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง
7. ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำฟาวล์ติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประตู
8. ประตูที่ทำได้หรือนับว่าได้ประตูนั้น ต้องเป็นการโยนบอลให้ลงตะกร้า ฝ่ายป้องกันจะไปยุ่งเกี่ยวกับประตูไม่ได้เด็ดขาด
9. เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำลูกบอลออกนอกสนาม ให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งลูกเข้ามาจากขอบสนามภายใน 5 วินาที ถ้าเกิน 5 วินาที ให้เปลี่ยนส่ง และถ้าผู้เล่นฝ่ายใดพยายามถ่วงเวลาอยู่เสมอให้ปรับเป็นฟาวล์
10. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าผู้เล่นคนใดฟาวล์ และลงโทษให้ผู้เล่นหมดสิทธิ์
11. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกใดออกนอกสนาม และฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่น และจะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเวลาบันทึกจำนวนประตูที่ทำได้ และทำหน้าที่ทั่วไปตามวิสัยของผู้ตัดสิน
12. การเล่นแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที
13. ฝ่ายที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาออกไป และถ้าฝ่ายใดทำประตูได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

ควรจะเล่นเป็นทีมและเล่นเป็นกีฬาที่ก็ยังเป็นกีฬาเสริมสุขภาพร่างกายและเล่นอย่างสนุก
มีน้ำใจนักกีฬา ดัง คำที่ว่า กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษณ์

ความเป็นมาและเนื้อเพลงพรปีใหม่

วันนี้ผมจะมารีวิว เรื่องเพลงที่เราฟังในวันปีใหม่ทุกปี
ทุกคนอาจไม่รู้เลยว่าเพลงร้องยังไง ที่มาอย่างไร
วันนี้ผมจำขอนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันครับ

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร และประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495

เพลงวันปีใหม่ ( เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง )

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สวัสดีวันปีใหม่พา                                        ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม                         ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า                               ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี                        ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์                         ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่                                   ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ                                         ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์                    สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเพราะไหม ทำให้ผมอึ้งเลยว่า พ่อของเราทุกคนนั้น
ล้วนมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยจริงๆ

วันปีใหม่ไทยแท้

ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย

ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน
การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก

การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์

ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

เหตุที่เปลี่ยนวันปีใหม่ของไทย
1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ
2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา
3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย 

กิจกรรมที่ชาวพุทธทำในวันปีใหม่

1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ

2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร

3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ
วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับ

วันเด็กแห่งชาติ

ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498
นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้

         ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันเด็ก

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

         นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ”

กิจกรรมสำหรับเด็กในวันเด็ก

 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ  ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ


                                 สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในงานวันเด็กนะครับ

สถานที่จัดกิจกรรมวันเด็ก

วันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่สำหรับวันเด็ก
เพื่อให้เพื่อนๆที่มีน้องพาน้องไปเที่ยวกันนะครับ

สถานที่จัดกิจกรรมวันเด็ก 2554

TK park

จัดกิจกรรม งานวันเด็ก TK park “สนุก เล่น เห็นโลกกว้าง ตอนท่องแดนนานาชาติ”
ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 น.
   ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tkpark.or.th

 สภากาชาดไทย
          สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ redcross.or.th

กทม.
          กทม.จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 54
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkok.go.th

รถไฟฟ้า BTS
         จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554 ให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร (ต้องมาพร้อมผู้ปกครอง) สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ฟรี
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00น. – 24.00 น.
 ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bts.co.th

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทรศัพท์ 02-617-6000 หรือที่ส่วนสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02-617-7300 ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์
 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
          จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554 ให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ฟรี!
ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตยืที่ 9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.
 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ สยามดิสคัฟเวอรี่
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ madametussauds.com

ศูนย์การค้า สยาม พารากอน
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554 “SIAM PARAGON THE FLYING FANTASY”
กิจกรรมเสริมความรู้มากมาย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 16 ม.ค. นี้
 พิเศษสุด ๆ เฉพาะ 14 – 16 ม.ค. ชมโชว์ระดับโลกสุดอลังการ ของขบวนหุ่นบอลลูนยักษ์ใหญ่ พร้อมแสงสีเสียงตระการตา ครั้งแรกในประเทศไทย
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของ themallgroup

สวนเสือศรีราชา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น.
  ณ สวนเสือศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tigerzoo.com
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-296-556-8

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554
 ณ ลานกิจกรรม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ubu.ac.th

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
  ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ บริเวณหน้าหอบังคับการหลังเก่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chiangraifocus.com

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554
 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน-กีฬา สิ่งของ ของเล่น  ขนม ฯลฯ เพื่อร่วมกันมอบให้แก่ทางโรงเรียนที่ขาดแคลน

           โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมบริจาคได้ที่ หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-808-550-1 วันเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2554

ยังมีที่ทีจัดงานอีกมากมายลองหาดูละกันนะครับ แต่ยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุข
และเที่ยวกันให้สุนกในวันเด็กนะครับ

 

คำขัวญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ผมได้นำคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ได้ให้แก่เด็กๆ ทุกคนนะครับ

“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”
สั้นเเต่ได้ใจความ เเต่ถ้ายังไม่เข้าใจเราจะช่วยเจาะลึกให้
 
รอบคอบ – เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

       รู้คิด – เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

       จิตสาธารณะ – สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็ตั้งอยู่ริม แม่น้ำเจ้าพระยา
ทางฝั่งตะวันตกของเกาะเมือง วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดหนึ่ง ที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ไม่เหมือนวัดอื่นๆ ใน อยุธยา และเนื่องจากกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะตลอดมาจนปัจจุบัน
ซึ้งเมื่อผมไปถึงเเล้วรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆ ถึงเเม้ว่าจะชำหรุดทุรดโทรมตามกาลเวลาเเต่ว่าก็สวยงาม และมีคุณค่าทางจิตใตมากๆ เมื่อมองไปเห็นเจดีย์ สนามหญ้าสีเขียว
มองดูแล้วสบายตา

ประวัติ
วัดไชยวัฒนารามบางครั้งเรียกว่า “วัดไชยยาราม” และ “วัดไชยชนะทาราม”
เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้
สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาศรี ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวาสสถานของพระราชชนนีในปี
ที่ขึ้นครองราชย์ คือปีมะเมีย พ.ศ.2173 สันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำรัชกาลด้วย

ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ใช้วัดนี้ในฐานะเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี
สำหรับพระราชทานเพลิงศพของพระราชวงศ์และขุนนางผู้สูงศักดิ์

ในปี พ.ศ.2299 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)
กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ถูกกล่าวโทษว่าเสด็จเข้ามาทำชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์
ในพระราชวังหลายครั้ง สืบสวนได้ความเป็นสัตย์จริง จึงลงพระราชอาญาเฆี่ยนทั้ง
สองพระองค์จนดับสูญแล้วนำศพไปฝังไว้ ณ วัดไชยวัฒนารามทั้งสองพระองค์

                                                                                                                                                       

ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ ฐานประทักษิณ ซึ่งฐานประทักษิณ
ได้ยกสูงขึ้นมา จากพื้น 1.5 เมตร มีลักษณะเป็นปรางค์ จัตุรมุข(มีมุขยื่นออกมาทั้ง4ด้าน)
ในส่วน ของมุขด้านตะวันออก จะเจาะมุขทะลุเข้าสู่เรือนธาตุ ซึ่งภายในจะประดิษฐาน
พระพุทธรุปนั่ง (ปัจจุบันไม่พบแล้ว) ยอดขององค์ปรางค์ ทำเป็นรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น
แต่ละชั้น เป็นลวดลาย ใบขนุน กลีบขนุน ส่วนบนสุดเป็นทรงดอกบัวตูม ปรางค์แบบนี้
มีลักษณะเหมือน ปรางค์ในสมัย อยุธยาตอนต้น ซึ่ง วัดไชยวัฒนารามนั้น สร้างในสมัย
อยุธยาตอนกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการนำเอาพระปรางค์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยา
ตอนต้นมาก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง

สวนสัตว์ดุสิต

                                   ผมได้มีโอกาสได้ไปสวนสัตว์ดุสิตมาครับ ก่อนที่ผมจะไปผมนึกในใจว่า มันจะเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยไปหรือเปล่าน่า เเต่เมื่อไปถึงผมได้เห็นสวนสัตว์ดุสิต
ในแบบใหม่  มีสัตว์เยอะขึ้น ภูมิทัศน์รอบๆก็ดี มีทางเดินเรียบสะดวก มีสะพานไว้ดูสัตว์ในมุมสูง เนื่องจากสวนสัตว์ดุสิตมีการปรุบปรุงครั้งใหญ่เมื่อผมไปจึงเก็บภาพมาได้ไม่เยอะ
เพระผมไปตอนช่วงเทศกาลปีใหม่คนเยอะมาก และสัตว์บางตัวก็ไม่อยู่นิ่ง และแดดที่
ร้อนก็เป็นอุปสรรค์สำหรับการถ่ายรูป ทำให้รูปออกมาอาจจะไม่สวยนัก
จากนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมเก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ

สวนสัตว์ดุสิตมีรถคล้ายๆรถราง ไว้ให้เด็กๆหรือคนชรานั้งเพื่อดูสัตว์ราคาในการขึ้นนั้นก็ไม่เเพง เเต่จะดูสัตว์ ได้ไม่ทั่วถึงเหมือนกับเดิงดูเองครับ


รูปสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติมาพร้อมกับประเทศไทยมายาวนาน ก็คือช้าง
โดยช้างที่ถ่ายมานี้เป็นช้างที่จะไปใช้ในการแสดงโชว์


                                                                        นกเพนกวิน


                                                                     นกฟามิงโก้


                                                                                อูฐ


                                                                         โชว์แมวน้ำ


                                                                       นกเเก้วมาร์คอ


                                                                             เหยี่ยว


                                                                              ลาแค็ระ
   

                                                                        ม้าลาย


                                                                                ยีราฟ


                                                              ลูกเสือขาว น่ารักมากๆครับ


                                                                ต เต่า หลังตุง


                                                            ไอเข้ ยักษ์ ตัวใหญ่ เบิ้มๆ

****************ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้**************************

Happy Three Friend


วันนี้ผมจะมาแนะนำการ์ตูนสนุกๆเรื่องหนึ่ง
ที่มีความแปลกใหม่และไม่ซ้ำใคร
นั้นก็ คือ เรื่อง Happy Three Friend
การ์ตูนนี้ไม่มีเนื้อหาสาระอะไร มาก
เป็นการ์ตูนที่ออกจะสาดิส
ดูไปขำไป เสียวไป เมื่อเวลาเราเครียดๆดูแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายได้
การ์ตูนนี้เป็นการ์ตูนของต่างประเทศ มีวิว ถึง 1,000,000 วิวเลยทีเดียว
ไม่น่าเชื่อว่าการ์ตูนนนี้จะมีวิวมากขนาดนี้ ด้วยเนื้อหา ที่มีความสาดิส
แปลกใหม่และเมามัน

แฮปปีทรีเฟรนดส์ ( Happy Tree Friends) เป็นการ์ตูนแฟลชของ Mondo Mini Shows สร้างโดย Kenn Navarro, Aubrey Ankrum และ Rhode Montijo ซึ่งได้รับความนิยมในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การ์ตูนเรื่องนี้
“ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก” เนื่องจากมีเนื้อหาที่รุนแรงมาก หัวหลุด เลือดสาด